Priser

Nedan presenteras en uppskattning av vad de vanligaste  juridiska tjänsterna ”normalt” brukar kosta. Var notan slutligen  hamnar i ett rättsligt förfarande beror naturligtvis på ärendets svårighetsgrad  (dvs. hur mycket tid som man behöver lägga ner, utredningskostnader, krav på  kompetens m.m.) och t ex om vi behöver göra hembesök (kostnad för resa och tidsspillan tillkommer då) osv. En  utgångspunkt vid debitering är naturligtvis tidsåtgången, men vid  slutfakturering görs alltid en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade  arvodet där även andra faktorer spelar in.

Betalning för juristtjänster

Som  huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal med våra klienter, utom när det gäller  t ex upprättande av familjerättsliga dokument m.m. Oftast begär vi att klienten ska betala in ett förskott  till vårt klientmedelskonto innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och  avräknas då mot slutfakturan. Härutöver vill vi att klienten löpande varje  månad betalar ett överenskommet belopp.

Juridisk rådgivning

För  våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Vår timtaxa är 2 000  kr (inkl moms) för privatpersoner. För juridiska personer är timtaxan 2 500 kr (exkl moms). Vi debiterar för varje påbörjad halvtimme.

Om du beviljas rättsskydd betalar du mellanskillanden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget. Därutöver betalar du en självrisk som i regel är 20-25% av den del som ersätts av rättsskyddet.

Nedan anges exempel på priser för vad olika tjänster  kan kosta. Priserna kan variera beroende på svårighetsgrad och är det  komplicerade ärenden kan priset bli högre än vad som anges här. Observera att  priserna endast är cirkapriser och att individuella avvikelser kan göras (se  ovan angående skälig fakturering):

Arvskifte

Minimum 8 500 kr

Bodelning under äktenskap

Minimum 6 000 kr

Bodelning vid äktenskapsskillnad/Upphörande av Samboskap

Minimum 6 000 kr

Bouppteckning

Minimum 8 500 kr

Fastighetsöverlåtelse (Paketpris som inkluderar köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan)

Minimum 12 000 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart köpekontrakt)

Minimum 6 000 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart köpebrev)

Minimum 5 000 kr

Fastighetsöverlåtelse (enbart lagfartansökan)

 Minimum 2 000 kr

Fullmakt och intyg

 1 500 kr/st

Gemensam ansökan om skilsmässa

Minimum 2 000 kr

Gåvobrev (ej fastighet)

Minimum 4 000 kr/ st

Gåvobrev fastighet/bostadsrätt

Minimum 7 000 kr/st

Revers/skuldebrev

Minimum 2 500 kr/st

Samboavtal

Minimum 3 500 kr

Testamente

Minimum 4 500 kr

Äktenskapsförord

Minimum 4 000 kr

Rättshjälp

När man beviljas rättshjälp får man betala en rättshjälpsavgift som beräknas utifrån den sökandes ekonomiska underlag (inkomster, kapital, skulder, försörjningsplikt m.m.). Rättshjälpsavgiften kan variera från 2 till 40 %.  Timkostnadsnormen för 2017 är 1 677,50 kr inkl. moms.  

OBSERVERA  att vi inte tillhandahåller någon gratis rådgivning, förutom informationen på  denna hemsidan.