Priser

Här presenteras en uppskattning av vad de vanligaste  juridiska tjänsterna ”normalt” brukar kosta. Var notan slutligen  hamnar i ett rättsligt förfarande beror naturligtvis på ärendets svårighetsgrad  (dvs. hur mycket tid som man behöver lägga ner, utredningskostnader, krav på  kompetens m.m.) och t ex om vi behöver göra hembesök (kostnad för resa och tidsspillan tillkommer då) osv. En  utgångspunkt vid debitering är naturligtvis tidsåtgången, men vid  slutfakturering görs alltid en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade  arvodet där även andra faktorer spelar in.

Betalning för juristtjänster

Som  huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal med våra klienter, utom när det gäller  t ex upprättande av familjerättsliga dokument m.m. Oftast begär vi att klienten ska betala in ett förskott  till vårt klientmedelskonto innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och  avräknas då mot slutfakturan. Härutöver vill vi att klienten löpande varje  månad betalar ett överenskommet belopp.

Juridisk rådgivning

För  våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Vår timtaxa är 2 000  kr (inkl moms) för privatpersoner. För juridiska personer är timtaxan 2 500 kr (exkl moms).

Om du beviljas rättsskydd betalar du mellanskillanden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget. Därutöver betalar du en självrisk som i regel är 20-25% av den del som ersätts av rättsskyddet.

När man beviljas rättshjälp får man betala en rättshjälpsavgift som beräknas utifrån den sökandes ekonomiska underlag (inkomster, kapital, skulder, försörjningsplikt m.m.). Rättshjälpsavgiften kan variera från 2 till 40 %.  Timkostnadsnormen för 2017 är 1 677,50 kr inkl. moms.  Rättshjälp

Gratis rådgivning

Vi erbjuder max 15 minuters gratis telefonrådgivning vid första kontakt med byråns jurister. Vid längre samtal än 15 minuter debiteras enligt timtaxa (2 000 kr). Gratis rådgivning ges ej vid möten med jurist på byrån.

För att se våra priser klicka på länken Priser