Aila Löfberg Nilsson, Bitr. jurist

Aila

Aila Löfberg Nilsson tog sin juristexamen hösten 2017.

Under studietiden inriktade  sig Aila särskilt på familjerätt och processrätt, utöver studierna i juridik har hon studerat kriminologi och sociologi. I sitt examensarbete skrev hon om processen i vårdnadstvister.

Aila har genomfört 18 veckors praktik på byrån och anställdes fr.o.m. den 13 november 2017 som biträdande jurist. Innan studierna i juridik har hon även arbetat inom vården och på förskola.

På byrån arbetar Aila inom flera olika rättsområden, med särskild inriktning på migrationsrätt, familjerätt och försäkringsrätt.

Språk: Engelska

E-post: Aila.L[at]limhamnsjuristen.se