Fastighetsrätt

Att investera i en bostad, antingen det är för första gången eller senare i livet, är alltid en stor affär som kräver eftertanke och juridisk kunskap. Det är här som fastighetsrätten kommer in i bilden.

Begreppet fastighetsrätt omfattar lagreglering avseende tomter och byggnader och kan också avse hyra, arrende, försäljning och köp av fast egendom. Jordabalken är den viktigaste lagen i sammanhanget, men det finns också andra lagar som reglerar området.

Många väljer att sälja och köpa sin bostad via fastighetsmäklare, men många vill sälja sitt objekt på egen hand, dvs själv svara för annonsering, visning, budgivning osv. Det finns dock vissa moment i detta som det kanske känns bekvämt all lämna över till t ex en jurist.

Vi kan erbjuda dig juridiska tjänster vid:

· Försäljning och köp av fast egendom
· Försäljning och köp av bostadsrätt
· Hyresrätt

Förutom de rent juridiska frågeställningarna vid en fastighetsaffär eller överlåtelse av bostadsrätt, kan vi också hålla i en eventuell budgivning och sammanställa ett beslutsunderlag för säljaren, när förhandlingarna har kommit så långt.

Försäljning och köp av fast egendom

Försäljning och köp av fast egendom är omgärdat av många formkrav, som måste vara uppfyllda för att överlåtelsen skall vara giltig och lagfart skall kunna utfärdas.

Säljaren har en upplysningsplikt och köparen har en omfattande undersökningsplikt. Vissa formbundna handlingar skall upprättas och ansökan om lagfart skall ges in till inskrivningsmyndigheten.

Om ingen mäklare finns med i bilden kan vi hjälpa dig att upprätta köpehandlingar m.m.

Försäljning och köp av bostadsrätt

Överlåtelse av en bostadsrätt är inte överlåtelse av fast egendom. att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsförening betyder att man köper rätten att nyttja en bostad.

En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Bostadsrättsföreningar lyder under en särskild lag, bostadsrättslagen.

Varje gång en bostadsrätt säljs skall ett överlåtelseavtal skrivas. Det är viktigt att ta reda på vad avtalet innebär, både för säljare och för köpare.

Hyresrätt

Hyresrätten liknar bostadsrätten till formen, bortsett från att hyresgästen inte äger sin del av fastigheten.

Värden (fastighetsägaren) till en hyresrätt ansvarar för underhåll och reparationer och skall garantera hyresgästen en viss standard. Hyresgästen har emellertid vissa skyldigheter bl.a. att betala hyran och att vårda lägenheten. Tvister kan lösas direkt genom samtal med värden. Hyresgästföreningen kan i vissa fall hjälpa till med medling. Räcker inte det kan hyresnämnden alltid fatta beslut och tvinga värden till åtgärder. I sista hand är det process i domstol som gäller.