Emily Petersen

Emily

Biträdande jurist

emily.p [at] limhamnsjuristen.se

Emily arbetar främst med familjerätt, tvistemål och häst- och husdjursjuridik. Hon åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde och särskild företrädare för barn.

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Advokatbyrån Limhamnsjuristen, 2015 –
  • Jur kand-examen, 2015
  • Praktikant, Advokatbyrån Limhamnsjuristen, 2015

Språk

Svenska, engelska och danska

Övrigt

  • Var med och startade upp Familjerättskollegiet i Skåne 2016 och satt som ledamot i styrelsen 2016 – 2018.
  • Kan erbjuda föreläsningar inom arvsrätt.