Besiktning av häst eller inte?

Besiktning av häst kan många gånger kännas överflödig, kanske är hästen en ”billig” förstagångshäst som vid provridning varken är halt eller uppvisar några olater, eller så har säljaren gett ett pålitligt intryck och verkar ha berättat allt som han/hon känner till om hästen. Vi som arbetar med juridiken bakom hästaffärerna anser dock att en besiktning är en i längden lönsam investering för att Du, vare sig Du är säljare eller köpare, skall slippa efterföljande problem som hade kunnat undvikas om Du bara hade låtit göra en besiktning.

Generellt skulle man kunna säga att besiktningen är viktigast för säljaren. En tvist om ”dolda fel” eller att rent praktiskt ta tillbaka en såld häst kan vara svårt – både praktiskt och ekonomiskt. Som ni kan läsa i tidigare blogginlägg tar varken köplagen eller konsumentköplagen hänsyn till att hästar är levande djur. De går liksom soffor och datorer under samma lagstiftning som vilken lös egendom som helst (när det gäller köp). Att lagstiftningen inte är anpassad efter handel med levande varelser kan framförallt märkas i situationer då man exempelvis ges rätt att byta ut varan.
Även om besiktningen i första hand är viktig för säljaren är det givetvis även av vikt för köparen att få hjälp av en veterinär att hitta fel och skador på hästen som han/hon själv inte kan upptäcka, eftersom en häst som har defekter rimligtvis måste bli billigare än en felfri häst.

Att hästen ”går igenom” en besiktning är en vanlig missuppfattning i samband med hästköp. En häst som besiktigas blir inte godkänd – eller ej godkänd – genom besiktningen. Besiktningen är bara ett underlag som kan vara till hjälp för köparen och säljaren inför kommande affär med bland annat prissättning på hästen. Veterinären gör vad han/hon kan för att upptäcka eventuella skador och sjukdomar på hästen – men det är ingen garanti för att hästen är fullt frisk eller kan uppnå det köparen önskar använda hästen till. Veterinärens utlåtande talar i bästa fall om för den potentielle köparen i vilket skick hästen befinner sig, och blir därmed också styrande för vilket pris som säljaren kan kräva och som köparen är villig att betala.

Den ordinarie veterinärbesiktningen kan kompletteras med djupare undersökningar, där röntgen är den vanligaste. Oftast är det dyrare hästar som röntgas i samband med besiktningen, och rent juridiskt behöver det inte påverka huruvida röntgen gjorts eller inte – det behöver inte ens göra skillnad om besiktning gjorts eller inte. Det handlar ju om att parterna ska kunna känna sig trygga med sitt köp/sin försäljning, och vid en eventuellt senare tvist kunna visa att hästens skick var på på det ena eller andra sättet.

Att alltid göra en grundläggande, ordinarie veterinärbesiktning, är någonting som vi på Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB förespråkar. Det ger en trygghet för båda parter, och framförallt ger det en övergripande bild över hästens hälsotillstånd vid köpet. Om det gäller köp av en ung, dyrare, häst, kan även röntgen vara lämpligt.

Något som ofta glöms bort är att större delen av ett hästköp är muntligt, även om köpekontrakt och besiktning finns skriftligt. Information om hästen angående gamla skador, vilka veterinärer som behandlat, restriktioner i försäkringar och så vidare sker allt som oftast muntligen i stallet. Det är således en rekommendation att upprätta en skriftlig handling, som båda parter undertecknar, där olika omständigheter som inte framgår i köpekontraktet eller i besiktningsprotokollet framgår.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en veterinärbesiktning rekommenderas, men att den inte behöver ha betydelse vid en eventuellt senare uppkommen tvist, men den är en hjälp när det kommer till att bevisa i vilket skick hästen var vid tillfället för köpet.