Hellre inget avtal alls än standardavtal vid hästköp (men helst av allt ett välskrivet avtal avsett för just er affärsrelation)!

Sverige är det näst mest hästtäta landet per invånare i hela Europa med drygt 350 000 hästar. Bara Island har fler hästar per invånare än vad vi har. Jordbruksverket ser även en ständigt ökande trend av bildade av hästrelaterade företag.
Att köpa och äga en häst är ofta en stor affär och inte minst ett stort ansvar. Hästen är ett fantastiskt djur som många gånger blir en nära familjemedlem.

Med ständigt ökande antal hästar i Sverige ökar även antalet hästköp. Med detta ökar dessvärre även antalet tvister, hästköpare och hästsäljare emellan, som i många fall hade kunnat förebyggas med hjälp av ett välskrivet avtal. Ett avtal som tydligt slår fast vad parterna kommit överens om. Viktigast av allt är att parterna verkligen förstår vad som åligger vardera parten att göra i eventuellt senare uppkomna oönskade situationer.

Standardavtal är någonting som används frekvent i branschen vid köp och försäljning av hästar. Personligen anser jag att det i många fall kan vara bättre att inte ha något avtal alls än att använda sig av ett färdigt avtal, som inte reglerar just er avtalsrelation. Standardavtalen är omåttligt populära på internet och redan vid en snabb sökning på internet kan man hitta ett långt och komplicerat avtal med många och långa klausuler – bara för några tior. En del av klausulerna är valbara och ingår i affären om man sätter ett kryss i kanten. Köpet av ett standardavtal kan vara den absolut dyraste delen av hästaffären. Konsekvenserna om problem eller skador uppstår kan bli helt andra än vad någon av parterna tänkt sig.

Att anlita en jurist eller advokat för att skriva ett avtal avsedd för just en specifik affärshändelse är givetvis dyrare än själva köpet av standardavtalet – just då. Avtalet är dock betydligt tryggare för båda parter. Att förebygga framtida missförstånd och kostsamma tvister är mycket värt och kan visa sig vara en mycket klok investering. I förhållande till själva hästköpet är priset för ett välskrivet avtal en marginell kostnad i sammanhanget.

Det är även viktigt att observera att det är olika lagar som tillämpas beroende på vilka parterna är vid ett köp. Om en privatperson köper en häst av en privatperson är det köplagen som tillämpas, likaså om en näringsidkare handlar med ett annat företag. Om en privatperson handlar med en näringsidkare är det istället konsumentköplagen som blir tillämplig där reglerna, förutom att de är tvingande, är något strängare gentemot näringsidkaren. Utrymmet för att förhandla bort en del villkor är därmed större i de fall då köplagen är tillämplig, det vill säga vid köp mellan privatpersoner eller mellan företag. Även om det tenderar bli vanligare att privatpersoner köper sina hästar från företag – är det fortfarande allra vanligast att privatpersoner gör sina hästaffärer med andra privatpersoner. Det innebär att man har möjligheten (och risken) att förhandla bort, eller lägga till, en del villkor i sitt avtal.

Sammanfattningsvis är risken för att den praktiska och faktiska betydelsen av ert köpeavtal inte alls blir som ni tänkt er överhängande vid användningen av ett standardavtal.

Anlita en jurist eller advokat vid upprättandet av ett avtal vid försäljning eller köp av häst. Anlitar ni en byrå som är vana vid hästaffärer kan juristerna där även ge er ytterligare rådgivning om vad som är viktigt att tänka på före, under och efter affären!