Mali

Officiellt    namn: République    du Mali/ Republiken Mali
Yta: 1 240 192    km2
Huvudstad: Bamako
Antal    invånare: 15 369 809    (2010)
Statsskick: Republik,    enhetsstat
Medellivslängd: 48,1

Mali-JPEG

Medellivslängden i Mali är bland de lägsta i världen. Det beror bland annat på fattigdom, undernäring, bristande sjukvård och dåliga hygieniska förhållanden. Bristen på god hygien bidrar till spridningen av sjukdomar som  malaria, kolera, tuberkulos och olika mag- och tarmsjukdomar. Undernärda människor drabbas lättare av sjukdomar och bristen på hälsocenter och sjukvård  gör att sjukdomar, som kan botas med rätt behandling, snabbt kan blir livshotande.

Bara en tredjedel av befolkningen beräknas ha tillgång till grundläggande hälsovård inom en halvmils avstånd.

De flesta malier lever av jordbruk. Familjer i BØRNEfondens fadderprojekt odlar mest majs, ris, vete, bönor och jordnötter men också bomull. Marken de har att odla på är inte så bördig och ger en liten skörd. Vissa familjer har även djur som höns, getter, gäss, får, åsnor och kor. Arbetet inom familjen är ofta uppdelat så att männen arbetar med djurhållning och jordbruk och kvinnorna hjälper männen med de mindre djuren och de mindre odlingarna, dessutom sköter kvinnor allt hushållsnära arbete. Kvinnor arbetar generellt sett mer än män. De flesta kvinnor lägger, förutom arbetet med djuren och odlingarna, många timmar varje dag på att hämta vatten i den närmaste brunnen eller vattenpumpen och på att mala majsmjöl till måltiderna.

De flesta familjer på landsbygden bor i lerhyddor samlade i mindre klungor. Hyddorna är oftast runda med en diameter på fyra meter. Varje vuxen har en egen hydda. De mindre barnen sover hos sin mamma. När pojkarna blir 10 år sover de hos sin pappa.

Den lilla del av malierna som har en formell anställning omfattas av ett  system med grundläggande socialförsäkringar men den resterande delen av befolkningen förväntas den egna storfamiljen ta hand om. Månggifte är tillåtet i Mali och flickor blir i regel bortgifta tidigt, ofta innan de fyllt 18 år.

Mali har stora problem med barnhandel. Många barn luras iväg från familjerna med löften om betalda arbeten och säljs sedan vidare till tvångsarbete, ofta till plantager i Elfenbenskusten. Många barn tvingas även arbeta som  hushållshjälp i andra familjer. Lagstiftningen mot barnhandeln har skärpts och kan nu leda till straff på upp till 20 års fängelse.