Rätta svaren från tävlingen på Falsterbo Horse show.

Vi gratulerar tre stycken vinnare som lyckades ha alla rätt på frågorna. Ni kommer få er värdecheck hemskickad till er.

Fråga 1

Vem får hunden när du och din make skiljer er?
1.  Den som tagit hand om hunden mest och som hunden känner sig tryggast med.
x. Den som står på köpekontraktet.
2. Ni får gemensam vårdnad om hunden.
Rätt svar: x

Fråga 2

Vad för slags dokument ska du skriva om du själv vill bestämma vem som ska företräda dig och fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv?
1.  Testamente.
x. Uppdragsfullmakt.
2. Framtidsfullmakt.
Rätt svar: 2

Fråga 3

Ärver du din sambo när denne går bort?
1. Nej.
x. Ja
2. Ja, men bara om ni har varit sambos i mer än 5 år.
Rätt svar: 1

Utslagsfråga:

Vilket år införlivades yttrandefriheten som grundlag i Sverige?

Rätt svar: 1991