Medarbetare

Företaget startades 2005 och drivs på heltid sedan februari 2006. Sedan 1 mars 2008 har företaget sina lokaler på Limhamn. Limhamnsjuristen är sedan den 3 juni 2010 en advokatbyrå.

Vår policy är att erbjuda våra kunder/klienter kvalificerad juridisk hjälp och rådgivning som kännetecknas av:
– Hög och unik kompetens
– Lång och gedigen erfarenhet
– Etiskt förhållningssätt
– Integritet och sekretess
– Humanistiskt förhållningssätt

Ewa Wressmark antogs den 3 juni 2010 som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Vi är därmed skyldiga att följa de Vägledande etiska regler som utarbetats av advokatsamfundet. Obligatoriska ansvarsförsäkringar finns.

Byrån är specialinriktad på: Hälso- och sjukvårdsjuridik, familjerätt, socialrätt, skadeståndsrätt, brottmål, tvångsvård och migrationsrätt.

Vi vänder oss till privatpersoner, mindre företag samt hälso- och sjukvården dvs. landsting, kommun och privata vårdgivare.

Inom vissa av våra unika specialiteter sträcker vårt arbetsområde sig över hela Sverige.

Advokatbyrån Limhamnsjuristen är medlem i Företagarna Malmö och Limhamns Företagargrupp (LFG).