Om oss

Om oss på Limhamnsjuristen

Limhamnsjuristen bildades 2005 som en juristbyrå och har bedrivit juristverksamhet på heltid sedan början av 2006. I juni 2010 omvandlades företaget till Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB. Som advokatbyrå är samtliga av byråns anställda skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed.

Vi arbetar och kan erbjuda våra tjänster inom ett brett urval av rättsområden. Några av byråns advokater har unika specialkunskaper inom hälso- och sjukvårdsjuridik och åtar sig uppdrag över hela Sverige inom detta område. Vi tillhandahåller rådgivning till privatpersoner och affärsjuridisk rådgivning till små och medelstora företag.

Vi erbjuder våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning som kännetecknas av hög kompetens, gedigen erfarenhet, ett etiskt och humanistiskt förhållningssätt, integritet och sekretess samt ett vänligt bemötande. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling, uppföljning och kvalitetssäkring. Vi strävar efter att, i stort och smått, vara ett föredöme vad gäller ett aktivt miljöarbete för att värna om miljön.

De personuppgifter som lämnas till byrån i samband med uppdrag behandlas i enlighet med GDPR.

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB är medlem i Limhamns företagargrupp, Kul po Limhamn och BNI Bron. Sedan 2012 sponsrar byrån ett fadderbarn i Mali genom Barnfonden.
Utöver detta sponsrar vi Säkra varje unge, Aktiv skola, Barncancerfonden, Ecpat, Min stora dag och Brottsofferjouren.

 

Barnfondens logotyp

Aktiv Skola logotyp          Barncancerfonden logotyp          Säkra Varje Unge logotyp

Ecpat logotyp         Stiftelsen Min Stora Dag logotyp          Brottsofferjouren logotyp