Priser för advokattjänster

Nedan presenteras en uppskattning av vad de vanligaste juridiska tjänsterna ”normalt” brukar kosta. Var notan slutligen hamnar i ett rättsligt förfarande beror naturligtvis på ärendets svårighetsgrad (dvs. hur mycket tid som man behöver lägga ner, utredningskostnader, krav på kompetens m.m.) och t ex om vi behöver göra hembesök (kostnad för resa och tidsspillan tillkommer då) osv. En utgångspunkt vid debitering är naturligtvis tidsåtgången, men vid slutfakturering görs alltid en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade arvodet där även andra faktorer spelar in.

Betalning för juristtjänster

Som huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal med våra klienter, utom när det gäller t ex upprättande av familjerättsliga dokument m.m.
Oftast begär vi att klienten ska betala in ett förskott till vårt klientmedelskonto innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och avräknas då mot slutfakturan. Härutöver vill vi att klienten löpande varje månad betalar ett överenskommet belopp.

Juridisk rådgivning

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Vår timtaxa är 2 000 kr (inkl moms) för privatpersoner. För företag är timtaxan 2 500 kr (exkl moms). Vi debiterar för varje påbörjad halvtimme.

Nedan anges exempel på priser för vad olika tjänster kan kosta. Priserna kan variera beroende på svårighetsgrad och är det komplicerade ärenden kan priset bli högre än vad som anges här. Observera att priserna endast är cirka priser och att individuella avvikelser kan göras (se ovan angående skälig fakturering):

– Arvskifte 5 000 – 10 000 kr
– Bodelning under äktenskap 5 000 – 10 000 kr
– Bodelning vid äktenskapsskillnad 5 000 – 10 000 kr
– Bouppteckning 6 000 – 12 000 kr
– Fastighetsöverlåtelse
(Paketpris som inkluderar köpekontrakt, köpebrev och lagfartsansökan) 10 000 kr
– Fastighetsöverlåtelse (enbart köpekontrakt) 7 000 kr
– Fastighetsöverlåtelse (enbart köpebrev) 3 000 kr
– Fastighetsöverlåtelse (enbart lagfartansökan) 1 600 kr
– Fullmakt och intyg 500 kr/st
– Gemensam ansökan om skilsmässa 2 000 kr
– Gåvobrev (ej fastighet) 2 000 – 5 000 kr/ st
– Gåvobrev fastighet/bostadsrätt 3 000 – 7 000 kr/st
– Revers/skuldebrev 1 600 kr/st
– Samboavtal 2 000 kr
– Testamente 3 000 kr
– Äktenskapsförord 2 500 kr

Till priset kommer också eventuella registrerings- och ansökningsavgifter hos myndigheter, kostnader för pantbrev, delgivningskostnader m.m. Så långt det är möjligt ger vi dig ett kostnadsförslag innan vi börjar vårt arbete.

Rådgivning enligt rättshjälpslagen

Förutom dessa tjänster, vilka man som regel inte kan få rättshjälp för, erbjuder vi också rådgivning mot avgift (max 2 timmar) enligt rättshjälpslagen.

Rådgivningsavgiften, vilken är obligatoriskt om man skall beviljas rättshjälp, som den enskilde själv får betala och som man inte behöver ansöka om, är för år 2017 satt till 1 677,50 kr inkl moms (1 342 exkl moms).

Rättshjälp

När man beviljas rättshjälp får man betala en rättshjälpsavgift som beräknas utifrån den sökandes ekonomiska underlag (inkomster, kapital, skulder, försörjningsplikt m.m.). Rättshjälpsavgiften kan variera från 2 % till 40 %.

Rättsskydd

När man har rättsskydd i sin hemförsäkring får man betala en självrisk på det totala rättsskyddsbeloppet. Denna självrisk varierar mellan 10-25 %, beroende på vilket försäkringsbolag man har och vilka villkor man har i försäkringen.

OBSERVERA att vi inte tillhandahåller någon gratis rådgivning, förutom informationen på denna hemsida.