Priser

Här presenteras en uppskattning av vad de vanligaste  juridiska tjänsterna “normalt” brukar kosta. Var notan slutligen hamnar i ett rättsligt förfarande beror naturligtvis på ärendets svårighetsgrad  (dvs. hur mycket tid som man behöver lägga ner, utredningskostnader, krav på  kompetens m.m.) och t ex om vi behöver göra hembesök (kostnad för resa och tidsspillan tillkommer då) osv. En utgångspunkt vid debitering är naturligtvis tidsåtgången, men vid slutfakturering görs alltid en skälighetsbedömning av det slutligt debiterade arvodet där även andra faktorer spelar in.

Betalning för juristtjänster

Som huvudregel skriver vi ett uppdragsavtal med våra klienter, utom när det gäller t ex upprättande av familjerättsliga dokument m.m. Oftast begär vi att klienten ska betala in ett förskott till vårt klientmedelskonto innan vi påbörjar arbetet. Detta förskott kvarstår för slutfakturering och avräknas då mot slutfakturan. Härutöver vill vi att klienten löpande varje månad betalar ett överenskommet belopp.

Juridisk rådgivning

För våra tjänster tar vi betalt löpande per timme. Vår timtaxa är 2 000 kr (inkl moms) för privatpersoner. För juridiska personer är timtaxan 2 500 kr (exkl moms).

Om du beviljas rättsskydd betalar du mellanskillanden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget. Därutöver betalar du en självrisk som i regel är 20-25% av den del som ersätts av rättsskyddet.

När man beviljas rättshjälp får man betala en rättshjälpsavgift som beräknas utifrån den sökandes ekonomiska underlag (inkomster, kapital, skulder, försörjningsplikt m.m.). Rättshjälpsavgiften kan variera från 2 till 40 %.  Timkostnadsnormen för 2017 är 1 677,50 kr inkl. moms.  

Inledande telefonsamtal

Vi ger inte någon gratis rådgivning. Vi kan erbjuda ett inledande telefonsamtal på max 15 minuter med en av byråns jurister. Vid längre samtal än 15 minuter debiteras enligt timtaxa.

För att se våra aktuella priser klicka på länken prislista (öppnas i ett nytt fönster).