Fadderbarn

I vår strävan att profilera oss som en humanistisk, humanjuridisk byrå, samt att arbeta för rättvisa och mänskliga rättigheter har Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB beslutat att förändra ett barns och dess familjs liv genom att bidraga till Barnfondens fadderbarnsverksamhet.

Barnfonden_karta

Genom vårt bidrag ger vi möjlighet att barnet får utbildning, får större möjligheter att upprätthålla en god hälsa samt att familjens möjligheter till försörjning ökar.