Rättsområden

Juristerna vid Advokatbyrå Limhamnsjuristen har en bred och  gedigen kunskap och erfarenhet inom olika rättsområden. Vår inriktning är humanjuridik och allmänjuridisk verksamhet.

IMG_2447

Vår spetskompetens ligger inom området Medicinalrätt (Hälso-  och sjukvårdsjuridik). Där vi har kunskaper både inom juridiken och medicinen.

Ett annat specialområde är Migrationsrätten där några av  våra jurister har tidigare erfarenhet från tjänstgöring vid Migrationsverket.

Inom området brottmål åtar vi oss uppdrag både som offentlig  försvarare, målsägandebiträde och särskildföreträdare för barn.
Vi tar också uppdrag som privat försvarare, dvs i sådana  fall där en tilltalad (misstänkt) inte beviljas offentlig försvarare.

När det gäller tvångsvård åtar vi oss uppdrag som offentligt  biträde både vad gäller LPT (psykiatrisk tvångsvård), LRV (rättspsykiatrisk  vård), LVU (vård av unga) och LVM (vård av missbrukare).

Vi förmedlar rättshjälp och rättsskydd (se under Priser)