Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt hos Limhamnsjuristen

Skadeståndsrätt handlar om förutsättningarna att få ersättning för en skada och vem som är ansvarig för skadan. Ett skadestånd är en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.

Du kan ha rätt till olika slags ersättning för en uppkommen skada. Skadestånd kan du få om någon annan vållat dig skadan. Andra ersättningar kan vara t.ex. från en försäkring eller från det allmänna.

Efter en olycka kan det kännas tungt att ta reda på vilka rättigheter man har och var man ska vända sig för att få ersättning. Vi hjälper dig gärna med dina juridiska frågor och kan ge rådgivning och hjälpa dig att kräva ersättning från rätt motpart.