Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt hos LimhamnsjuristenEn helt vanlig dag kan sluta på ett ovanligt sätt

De allra flesta dagar går livet sin gilla gång helt efter rutiner och planer men ibland händer det som inte får hända, det som stör rutinen och planen. Det kan vara en trafikolycka, en felbehandling inom vården, en fritidsolycka, en arbetsskada eller kanske en produktskada.
I de allra flesta fall av skador finns inget avtal som reglerar ersättning för skadorna då får man gå till lagtexten. Skadeståndet är tänkt som en ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndsrätten är reglerna om sådan ersättning.

Din rätt till ersättning

Råkar du ut för en olycka kan du ha olika rätt till ersättningar, alla skadade har rätt till ersättning från det allmänna för olika behov. Råkar du ut för en olycksfallsskada och har en olycksfallsförsäkring har du rätt till de ersättningar som framgår av försäkringsvillkoren. Har du fått en skada som någon annan vållat dig har du rätt till skadeståndsersättning.

Ombud

Efter en olycka kan det kännas både jobbigt, tungt och kanske som ett oöverstigligt hinder att sätta sig ner och anmäla skadan, fylla i blanketter, ta reda på vilka rättigheter man har, beställa journaler o.s.v.  Vi på Advokatbyrån Limhamnsjuristen hjälper dig gärna med det som har med den juridiska biten att göra, allt från att fylla i och skicka anmälningsblanketten till att hålla i kommunikationen med det försäkringsbolag eller den myndighet som ska betala ut ersättningen till dig.

Rättsskydd – Rättshjälp

Rättsskydd är en ekonomisk hjälp som ingår som ett villkor i vissa försäkringar. Rättsskyddet kan bara användas för att betala ombudskostnader och vissa utredningar när en tvist har uppstått. Om du inte har möjlighet att få rättsskydd kan du i vissa fall få rättshjälp. Ansökan beviljas av rättshjälpsmyndigheten eller av den domstol där tvisten handläggs.

Vi hjälper dig gärna med ansökningarna.