Brottmål

Brottmål hos LimhamnsjuristenVad är brottmål?

När ett brott har blivit begånget och anmält till polisen är det många som blir involverade. Det är målsägande (brottsoffret), den misstänkta, vittnen och anhöriga och därutöver försvarare, målsägandebiträde, åklagare och poliser. Ofta har alla parter många frågor om vad som kommer att hända. Både målsäganden och den misstänkta kan ha rätt till ett juridiskt ombud. Det är tingsrätten som förordnar offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, men det går bra att önska en specifik jurist om man vill.

Oftast förordnas offentlig försvarare och målsägandebiträde i ett tidigt skede för att de inblandade parterna ska kunna ha juridiskt biträde med sig vid polisförhör under förundersökningen.

Vi åtar oss uppdrag både som offentlig och privat försvarare, samt som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Offentlig försvarare

I princip alla som är misstänkta för brott har rätt till en offentlig försvarare. Det är bara advokater som kan förordnas som offentlig försvarare. Kostnaden för försvaret betalas av staten, men om den tilltalade fälls kan han eller hon få återbetala en viss del av kostnaden. Hur mycket som ska betalas tillbaka avgörs av den tilltalades ekonomiska förhållanden.

En misstänkt har alltid rätt att själv begära vilken advokat man vill ha som försvarare. Om det inte finns några hinder mot att den man begärt kan ta målet, så förordnas den önskade advokaten.

Försvarsadvokatens roll är att se till att den tilltalade får en rättvis rättegång. Det innebär alltså inte att försvara den påstådda brottsliga gärningen.

 

Privat försvarare

Om man är misstänkt för en trafikförseelse eller ett annat mindre allvarligt brott anses man kunna föra sin talan själv. Då anses inte att staten ska bekosta en offentlig försvarare. Det står dock var och en fritt att själv anlita en privat försvarare, som man själv får stå för kostnaderna för.

En privat försvarare kan också anlitas i de fall då man vill byta offentlig försvarare, men detta nekas av domstolen.

 

Målsägandebiträde

Som målsägande (brottsoffer) befinner man sig ofta i en mycket utsatt situation och kan behöva stöd av ett juridiskt ombud. Målsägandebiträdet fungerar som ett stöd under förundersökningen och rättegången och är under rättegången behjälplig i frågor avseende skadestånd m.m.

Både advokater och biträdande jurister kan förordnas som målsägandebiträde. Man kan själv välja vem man vill ska förordnas som målsägandebiträde, eller acceptera den som tingsrätten förordnar.

 

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn förordnas om ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn. Det krävs dessutom att den som är misstänkt för brottet är barnets vårdnadshavare eller att vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkta befaras inte kunna ta till vara på barnets rätt.

Den särskilda företrädaren träder in i vårdnadshavarens ställe vad avser åtgärder i förhållande till förundersökning och rättegång. Det kan innebära att ta beslut om att barnets ska förhöras eller genomgå läkarundersökning. Precis som ett målsägandebiträde bistår den särskilda företrädaren barnet med skadeståndstalan vid rättegången.

En särskild företrädare ska med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper vara särskilt lämpade för uppdraget.