Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den individuella arbetsrätten, och förhållandet mellan arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer, den kollektiva arbetsrätten. De arbetsrättsliga lagarna är i regel tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att det inte är möjligt att avtala om regler som medför att en arbetstagare får sämre rättigheter än vad som gäller enligt lagen.

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden styrs till stor del av kollektivavtal. I avtalen kan finnas regler som både kompletterar och avviker från vad som står i lag. Det är därför viktigt, för att veta vilka regler som gäller på arbetsplatsen, att ta reda på om det finns något gällande kollektivavtal.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av de mest centrala lagarna inom den individuella arbetsrätten. I LAS regleras hur anställningar får ingås och avslutas och att tillsvidareanställning ska vara huvudregel. Inom den kollektiva arbetsrätten är lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) den viktigaste lagen. MBL innehåller bl.a. regler om att arbetsgivare måste förhandla med arbetstagares fackliga organisation för vissa beslut, exempelvis inför viktigare förändringar av verksamheten.

För en arbetstagare som hamnat i en tvist med sin arbetsgivare är det ofta naturligt att i första hand vända sig till sitt fackförbund. Är du inte medlem i ett fackförbund eller anser du att fackförbundet inte driver ditt ärende på ett tillfredsställande sätt, är du välkommen till oss för hjälp. Rättsskyddet i hemförsäkringen omfattar oftast inte arbetsrättsliga tvister, det kan dock finnas möjlighet att beviljas rättshjälp.

Vi erbjuder även vår hjälp till dig som arbetsgivare om du har fått problem med någon anställd, eller har andra arbetsrättsliga frågor.