Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälsa- och sjukvårdsjuridik hos Limhamnsjuristen

Hälso- och sjukvårdsjuridikens område är mycket omfattande. De regler som styr hälso- och sjukvården är många och består av lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna ges ut av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Vi kan erbjuda våra tjänster till patienter och anhöriga som råkat ut för t.ex. en vårdskada, hälso- och sjukvårdspersonal som har blivit anmälda samt juridisk rådgivning till verksamhetschefer m.fl. inom hälso- och sjukvården. Vi kan även hjälpa till med ansökan om svensk yrkeslegitimation för utländsk vårdpersonal.

 

 

Patienter och anhöriga

Ibland begås det fel inom vården som dessvärre kan påverka patienten. Har du som patient, eller anhörig till patient, råkat ut för en vårdskada eller annan felbehandling kan vi hjälp dig med vilka rättigheter du har och vilken rätt till ersättning som kan finnas.

Hälso- och sjukvårdspersonal

Om du som anställd inom hälso- och sjukvården har blivit anmäld till HSAN eller Inspektionen för vård och omsorg har du i vissa fall möjlighet att få juridisk hjälp via din fackliga organisation. Är du inte fackligt ansluten eller kan/vill du inte anlita din fackliga organisation, kan vi hjälpa dig. Vi representerar dig såväl skriftligen som muntligen gentemot motparten, myndigheter och i domstol.

Vi kan också erbjuda vår hjälp om någon anställd eller verksamheten i övrigt är föremål för granskning.

Juridisk rådgivning och föreläsningar

Myndigheterna ställer allt fler krav och lägger allt mer ansvar på hälso- och sjukvården, dess verksamhetschefer och personal. Hälso- och sjukvården är ett av de mest författningsstyrda områdena i samhället. Alla dessa lagar och regler ska ligga till grund för personalens agerande i den dagliga verksamheten. I efterhand riskerar man att granskas och kritiseras för att inte tillämpa de gällande reglerna på ett korrekt sätt. I en akut situation måste var och en i personalen veta hur man ska agera utifrån gällande regelverk. Det går då inte att förlita sig på att det finns en landstings- eller sjukhusjurist tillgänglig att rådfråga. För någon som inte arbetar som jurist kan det vara svårt att hitta rätt bland alla regler och att tolka dem rätt.

Advokat Ewa Wressmark kan erbjuda vårdgivare föreläsningar för både större och mindre personalgrupper inom specifika temaområden. Hon kan även ge råd och stöd om hur du som verksamhetschef ska hitta rätt bland alla författningar och reda ut vilka krav som ställs från myndigheternas sida. Föreläsningarna anpassas efter er specifika verksamhet och behov.