Externa värdegrunder

För Advokatbyrån Limhamnsjuristen finns det några grundläggande principer för det externa arbetet som ska genomsyra vår verksamhet gentemot  klienter, kunder och samarbetspartners.

  • Kvalitet
  • Kompetens
  • Etik
  • Integritet och sekretess
  • Humanism
  • Vänligt bemötande och professionalism

Kvalitet

Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB ska erbjuda sina kunder/klienter kvalificerad, relevant och aktuell juridisk hjälp och rådgivning.

Kompetens

Vi har spetskompetens inom området Hälso- och sjukvårdsjuridik (medicinalrätt). Härutöver ska vi även inom samtliga övriga områden som vi agerar inom eftersträva en så hög kompetens som möjligt.

Etik

Genom att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande etiska regler säkerställer vi att upprätthålla en hög etik gentemot samtliga externa aktörer. De vägledande etiska reglerna ska regelbundet diskuteras inom byrån.

Vi ska ha ett etiskt förhållningssätt till våra klienter och andra  aktörer samt i ord och handling visa respekt för dem.

Integritet och sekretess

Som advokatbyrå har vi en lagstadgad tystnadsplikt och genom skriftliga sekretessförbindelser med samtliga medarbetare tydliggör vi vikten av  tystnadsplikten och vad denna och sekretessen innebär rent faktiskt.

Inom byrån har vi också en intern sekretess, vilket innebär att vi bara om vi behöver det för att utföra vårt arbete har rätt att skaffa information om  de andra juristernas klienter.

På grund av den interna sekretessen kan inte heller ärendena diskuteras i sak med den administrativa personalen, utan endast med juristerna.