Information till våra klienter

Kontaktuppgifter till Advokatbyrån Limhamnsjuristen

Telefon:         040-611 90 02
Fax:               040-15 09 93
E-post:          info [at] limhamnsjuristen.se

Kontakt med advokat/jurist

Kontakt med advokat/jurist på byrån sker lämpligtvis med ett telefonsamtal eller, om vederbörande inte är tillgänglig för telefonsamtal, via e-post. Om ingen advokat/jurist finns tillgänglig vid telefonsamtalet, bokar administrationen in en telefontid. Du kommer då att bli uppringt av ansvarig advokat/jurist.

Besök och avbokning av inbokat besök

Efter kontakt enligt ovan bokar vi in en tid till dig för ett personligt besök på byrån. Eventuell avbokning (förutom akuta förhinder, ex.vis akut sjukdom) av besöket måste ske inom 24 timmar. I annat fall debiteras 1 timmes rådgivning.

Faktureringsmetoder

Huvudregeln är att ett förskott om 5 000 – 10 000 kronor skall betalas in till Advokatbyrån innan uppdraget påbörjas. Arvode debiteras genom löpande fakturering av ett gemensamt överenskommet belopp varje månad, á conto-betalning eller genom fakturering efter avslutande av uppdraget. Advokatbyrån och du avgör gemensamt vilken faktureringsrutin som skall tillämpas. Advokatbyrån förbehåller sig emellertid rätten att avgöra vilken faktureringsrutin som är den lämpligaste i varje enskilt ärende.

Advokatetik

All personal hos Advokatbyrån är skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Detta innebär bl a att alla har tystnadsplikt om allt som rör dig och dina personliga förhållanden. I övrigt kan du läsa mer om de vägledande etiska reglerna på http://www.advokatsamfundet.se/Advokatetik/Vagledande-regler-om-god-advokatsed1/.

Information om allmänna villkor:

Se separat informationsblad Allmänna Villkor.