Socialförsäkrings- och socialrätt

Socialrätt hos Limhamnsjuristen

Socialrätt handlar bland annat om den enskildes rätt till bistånd, föräldrars rättsställning i förhållande till barnen, och äldres, sjukas och funktionshindrades rättigheter.

Socialförsäkringsrätten omfattar bland annat sjukpenning, föräldrapenning och livränta. Systemet kan vara svårt att överblicka och förstå för den enskilde. Det finns många frågor som kan uppkomma om vilka sociala rättigheter man har. Det behövs energi för att orka stå upp för sina rättigheter, vilket kan vara övermäktigt när man behöver återhämta sig från sjukdom eller skada.

Vi kan hjälpa dig att reda ut begreppen och klargöra hur du kan gå till väga för att hävda dina rättigheter.

Vi kan med vår unika erfarenhet av möten med personer i kris eller svåra situationer ta tillvara på dina rättigheter och se till att ditt ärende prövas och handläggs av rätt myndighet.

Observera att man inte kan få rättsskydd i socialförsäkringsärenden och att rättshjälp endast beviljas i sällsynta undantagsfall.