Policys

På Advokatbyrån Limhamnsjuristen arbetar vi mycket med kvalitetssäkring och har diskussioner kring etik och förhållningssätt till såväl klienter som andra intressenter och samarbetspartners.

Vi har inom olika områden tagit fram policys som alla på byrån ska följa och som ska utgöra riktlinjer för vårt kvalitetstänkande och förhållningssätt.