Diana Lindgren Sälöen, Advokat

Diana

 

Diana blev antagen i Sveriges Advokatsamfund den 2 oktober 2015. Hon tog sin Jur kand examen 2005.
Specialiserade sig i sina studier på EG-rätt och internationell privaträtt (IP-rätt).

Skrev sitt examensarbete i ämnet utomobligatoriskt skadestånd i internationella förhållanden.

Sedan 1986 har Diana arbetat inom vården och åren 1989-2009 vid Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

Diana är verksam inom de flesta av byråns rättsområden med specialitet inom Hälso- och sjukvårdsjuridik samt Personskaderätt och Skadeståndsrätt.

Språk: Engelska, Danska, Norska

Anställd hos Limhamnsjuristen sedan 1 mars 2008.

E-post: Diana.S[at]limhamnsjuristen.se