Diana Lindgren Saelöen

Advokat, delägare

diana.s [at ]limhamnsjuristen.se

Diana arbetar främst med personskaderätt, skadeståndsrätt och brottmål. Därutöver har hon specialkompetens inom hälso- och sjukvårdsjuridik, framför allt avseende felbehandlingsärenden, tack vare sin mångåriga erfarenhet från vården. Diana åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och offentligt biträde.

Erfarenhet

  • Advokat, Advokatbyrån Limhamnsjuristen, 2015 –
  • Biträdande jurist, Advokatbyrån Limhamnsjuristen, 2010 – 2015
  • Jurist, Limhamnsjuristen, 2008 – 2010
  • Jur kand-examen 2005
  • Arbetat vid Neurokirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund, 1989 – 2009

Språk

Svenska, engelska, norska och danska.

Övrigt

  • Kan erbjuda föreläsningar inom musikjuridik, främst riktat mot skolor och unga musiker och föreläsningar om framtidsfullmakter.