Adoption på grund av utvisningshot?

För någon vecka sedan kunde man i diverse tidningar läsa en artikel med rubriken ”Familjehemsföräldrarna/vårdnadshavare får inte adoptera utvisningshotade Lisa*”. Jag läste några artiklar och kände att det var en riktigt tråkig historia. Min juristnyfikenhet väcktes och jag började därefter...Read More

Kritik mot Migrationsverket

Den 7 mars 2023 riktade advokatsamfundet allvarlig kritik mot Migrationsverket i frågan hur Migrationsverket respekterar det fria valet av biträde. När någon ansöker om asyl i Sverige har sökanden rätt att själv välja ett offentligt biträde som ska företräda personen...Read More

Finns det en risk för att de individer som gjort en ny ansökan om internationellt skydd, efter ett preskriberat avslagsbeslut, inte kommer att omfattas av reglerna i 5 kap 15a § utlänningslagen?

I december 2008 infördes en möjlighet att ansöka om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för dem som fått anslag på sin ansökan om asyl i Sverige. Denna möjlighet gavs då man ansåg att asylsökanden som har arbetat under sin asylprocess...Read More

Va, kostar advokaten pengar?

  Ibland kan det hända att vi som jobbar i advokatbyråbranschen möts av förvånade miner och oförstående när vi har gjort ett jobb och sänt klienten räkningen för det utförda arbetet. Det händer inte så ofta, förvisso, men en eller...Read More