God man – Till nytta eller skada?

God Man – till nytta eller skada?
Är det alltid till nytta att få en god man förordnad för sig eller kan det t.om leda till skada? 2 olika fall tas upp där den enskildes önskemål, vilka inte varit orealistiska, kommit på skam antingen p.g.a den gode mannens agerande eller p.g.a att lagen förhindrar den gode mannen att agera enligt huvudmannens önskemål. I båda fallen är det äldre damer, drabbade av demens, som har hamnat mellan stolarna. I dessa fall har förordnandet om god man lett till mer skada än nytta. Därmed inte sagt att det alltid är så, många gånger finns ett stort behov av en god man. Men lagregleringen till detta institut bör, enligt min mening ses över med det snaraste.

Rättssäkerheten satt ur spel för tusentals inom socialförsäkringen

Tusentals människor har drabbats av den nya tillämpningen av socialförsäkringens regler och många skulle vilja få juridisk hjälp. De allra flesta kan dessvärre inte få det eftersom de inte har råd att betala en advokat och rättsskyddet i hemförsäkringen täcker inte förvaltningsrättsliga tvister. Inte heller rättshjälpen fungerar i dessa ärenden.