Ewa Wressmark

 

Advokat, grundare och delägare

ewa.w [at] limhamnsjuristen.se

Ewa arbetar främst inom brottmål, familjerätt och tvångsvård. Därutöver har hon specialkompetens inom hälso- och sjukvårdsjuridik, framför allt avseende tillståndsärenden, tack vare sin mångåriga erfarenhet från Socialstyrelsen. Ewa åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde och särskild företrädare för barn.

Erfarenhet

  • Advokat, Advokatbyrån Limhamnsjuristen, 2010 –
  • Jurist, Limhamnsjuristen, 2006 – 2010
  • Jurist, Socialstyrelsen, regionala tillsynsenheten i Malmö, 1995 – 2006
  • Jurist, Statens invandrarverk, asylenheten i Malmö, 1993 – 1995
  • Tingstjänstgöring Kristianstad tingsrätt, 1989 – 1993
  • Jur kand-examen, 1988
  • Polis i Malmö och Lund

Språk

Svenska och engelska.

Övrigt

  • Föreläser inom hälso- och sjukvårdsjuridik för bl.a. vårdpersonal och beslutsfattare i hela Sverige.
  • Samarbete med Juris AB och webbsiten köpahus.se
  • Medlem i JUC:s nätverk i ekonomisk kriminalitet.