Pernilla Berlin

Biträdande jurist

pernilla.b [at] limhamnsjuristen.se

Pernilla har mångårig erfarenhet av att arbeta med barnets bästa. Hon arbetar främst med asyl- och migrationsrätt, familjerätt och socialrätt. Pernilla åtar sig även ärenden som rör diskriminering på grund av funktionshinder. Hon åtar  sig också uppdrag som offentligt biträde (tvångsvård – LVU, LVM, LPT/LRV), målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Pernilla tog jur.kand.-examen vid Lunds universitet 1998 och fördjupade sig i folkrätt vid Raoul Wallenberginstitutet.

Erfarenhet

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Revinge
  • Migrationsverket och migrationsdomstolen i Malmö
  • Justitiedepartementet, Stockholm
  • Sveriges ständiga representation vid Europarådet (UD), Strasbourg
  • Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen, Stockholm
  • Förenta nationernas samordningskansli för HIV/AIDS (UNAIDS), Moskva och New Delhi
  • Förenta nationernas kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR), Phnom Penh och Kigali

Språk

Svenska, engelska, franska och spanska.

Bekväm med danska, norska och bekant med tyska och ryska.