Presentation av oss som skriver

För att våra läsare ska veta vem vi är som skriver i denna blogg kommer här en presentation av oss tre jurister på Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB:

Advokat Ewa Wressmark
Jag är innehavare av Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB. F n är jag byråns enda advokat och jag antogs som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 2010. Innan jag startade byrån skaffade jag mig 30 års erfarenhet av offentlig förvaltning, varav 18 år som jurist.
Jag tog min jur kand examen 1988 och jag har bl a varit tingsnotarie (2 ½ år) vid Kristianstads tingsrätt. Därefter har jag arbetat tre år vid Statens Invandrarverk, asylenheten i Malmö och elva år vid Socialstyrelsen, regionala tillsynsenheten i Malmö. Innan juridikstudierna utbildade jag mig till polis och arbetade i flera år som polis i Malmö och Lund.
Min specialitet är Hälso- och sjukvårsjuridik och jag är ute föreläser inom området bl a för vårdpersonal och beslutsfattare. Jag tar också uppdrag bl a som offentlig försvarare och målsägandebiträde, har många vårdnads/umgängesärenden, asylärenden och tvångsvårdsärenden.

Jur kand Diana Lindgren Sälöen

Jag tog min Jur kand examen 2005 och redan under studierna intresserade jag mig för EG-rätt och internationell privaträtt (IP-rätt).
Jag har varit anställd på byrån som biträdande jurist sedan den 1 mars 2008. Mina övriga yrkeserfarenheter är framförallt mitt arbete inom vården sedan 1986 och jag har arbetat vid Neurokirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund åren 1989-2009.
Min specialitet är Hälso- och sjukvårdsjuridik (Socialrätt och socialförsäkringsrätt). Jag tar också uppdrag inom bl a arbetsrätt, familjerätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, hyresrätt och som målsägandebiträde.

Jur kand Canela Skyfacos

Min Jur kand examen tog jag 2008 och efter att varit praktikant i fyra månader anställdes jag på byrån som biträdande jurist den 1 april 2011.
Mina specialintressen är straff- och processrätt och International Criminal Law. Innan jag började på byrån arbetade jag bla på Migrationsverket och som domstolssekreterare på Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Jag tar uppdrag inom bl a asyl- och migrationsrätt, familjerätt, med inriktning på vårdnad och umgänge samt ekonomisk familjerätt, tvångsvård och som målsägandebiträde.