Om advokatbyrån Limhamnsjuristen och bloggen

Företaget startades redan 2005 av Ewa Wressmark. Sedan februari 2006 drivs byrån på heltid och har sina lokaler på Limhamn. När Ewa Wressmark blev advokat den 3 juni 2010 blev är Limhamnsjuristen en advokatbyrå och sedan 1 januari 2012 drivs företaget som ett aktiebolag, under namnet Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB.Vi är specialiserade på: Hälso- och sjukvårdsjuridik

Vår huvudinriktning är: Socialrätt (där hälso- och sjukvårdsjuridiken ingår), familjerätt, skadeståndsrätt, brottmål och migrationsrätt. Vi vänder oss till privatpersoner, mindre företag samt hälso- och sjukvården dvs. landsting, kommun och privata vårdgivare. Inom vissa av våra unika specialiteter sträcker vårt arbetsområde sig över hela Sverige.

Redan tidigt i företagets verksamhet skapades en hemsida som information till såväl befintliga som presumtiva klienter. Vi tycker det är en bra service att ge så mycket information som möjligt om de olika rättsområdena som vi är verksamma inom, och även om vad vår service kan kosta.
Vi har nu bestämt oss för att ta ytterligare ett steg vidare ut i den sociala medievärlden. Vår avsikt med bloggen är att ge information om juridik, ny lagstiftning och nya rättsfall, men också att delta i debatten om aktuella juridiska debattfrågor. Självklart är alla läsare välkomna att kommentera och ha synpunkter på våra inlägg.
Blogginläggen kommer att skrivas av alla juristerna på byrån. De är granskade och godkända av alla innan de publiceras, men det är författarens namn som anges som ”signatur”.. På det sättet kommer inläggen att vara byråns generella åsikt utåt som alla står för. Det är något som vi tycker är viktigt.
På vår hemsida, www.limhamnsjuristen.se, kan man läsa mer om oss och företaget