Varför ett Målsägandebiträde?

Vad gör ett målsägandebiträde?
Ett målsägandebiträde är en advokat eller en jurist, t ex en biträdande jurist som arbetar på en advokatbyrå. Ett målsägandebiträde är något ett brottsoffer (målsägande) kan få förordnat vid till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som skulle kunna ge fängelse för den som har begått brottet. Det är möjligt för brottsoffret att själv önska vem som ska utses till målsägandebiträde. Att själv välja målsägandebiträde kan vara en bra idé då det är viktigt att brottsoffret får ett målsägandebiträde man har förtroende för.  Känner man inte till någon som kan vara målsägandebiträde, väljer tingsrätten ut någon. 

Det är viktigt att som brottsoffer vara medveten om att åklagaren och polisen har en helt annan roll än vad vi som målsägandebiträde har. Ett målsägandebiträde har ett klientperspektiv och företräder därmed klienten, medan polisen och åklagaren företräder staten.

Varför är det viktigt att få ett målsägandebiträde och särskilt tidigt i processen?
Ett målsägandebiträde är ett stöd för brottsoffret, hela vägen från första polisförhöret till dess att en eventuell dom kommer och till dess att domen fått laga kraft (inte längre kan överklagas). 

Det är därför särskilt viktigt att få ett målsägandebiträde tidigt i processen och inte gå på polisförhör utan att ett målsägandebiträde är närvarande. Målsägandebiträdets rätt att närvara vid förhör framkommer av 23 kap. 10 § RB.  

Det kan ibland tyckas onödigt med ett målsägandebiträde, men för det mesta inte. När någon har blivit utsatt för brott befinner sig brottsoffret ofta i en mycket jobbig situation. Det kan innebära en drös med jobbiga funderingar och känslor. Det är därför viktigt att ha ett målsägandebiträde som enbart jobbar för brottsoffret och tillvaratar dennes intressen. Ett målsägandebiträde behjälplig med juridiken, vilka förväntningar brottsoffret kan ha, vilken bevisning som kan vara aktuell etc. Det är därför viktigt att brottsoffret redan innan första polisförhöret träffar sitt målsägandebiträde och pratar om sitt ärende och vad som har hänt, detta då ett polisförhör kan upplevas som väldigt påfrestande för flertalet.  

Vid till exempel våld i nära relationer är det inte ovanligt att brottsoffret inte vågar berätta allt som har hänt vid det första förhöret. Speciellt inte för helt främmande människor. Genom att träffa, få stöd och förtroende för målsägandebiträdet innan förhöret kan det göra att det känns lättare att våga berätta vad som faktiskt hänt redan under det första polisförhöret. Målsägandebiträdet kan även genom frågor hjälpa brottsoffret så att denne får fram berättelsen på ett så tydligt och trovärdigt sätt som möjligt till polisen. Det är nämligen otroligt viktigt att det som framkommer i polisförhöret blir rätt.

Hur ska du som brottsoffer göra då?
Prata därför med ditt målsägandebiträde innan förhöret där ni förbereder er på hur det kommer att vara, vad som är viktigt att ta upp etc. Om det är något du inte känner att du orkar berätta för polisen just nu, men kanske orkar senare i processen så kan målsägandebiträdet även hjälpa dig med detta så det framförs korrekt till polisen. Det kan t.ex. handla om att ditt målsägandebiträde förmedlar till polisen att det finns fler saker att berätta men att målsägande ännu inte är redo att prata om det. Annars är risken att du som brottsoffer inte anses trovärdig om du senare under processen kommer med nya detaljer och händelser.  

En förundersökning kan ta lång tid, även där har målsägandebiträdet en viktig funktion för dig. Målsägandebiträdet kan vara behjälplig i kontakt med förundersökningsledare och polis om det gått lång tid etc. Men även se till att du får reda på att den misstänkte nu har blivit förhörd (vilket kan vara jobbigt för många beroende på brott).  

Om det blir aktuellt med rättegång är ditt målsägandebiträde med dig även där. Ditt målsägandebiträde kommer att förbereda dig inför rättegången. Det kan handla om att ni ska slippa sitta i samma rum som den åtalade, att begära skadestånd etc. Ett målsägandebiträde är alltså ditt stöd under hela processen och där för att tillvarata din rätt som brottsoffer.  

Har du blivit utsatt för brott? Tveka då inte att höra av dig till antigen mig eller någon av mina duktiga kollegor på Advokatbyrån Limhamnsjuristen!

 

–  Biträdande jurist Louise Lewén Broberg

 Brottmål hos Limhamnsjuristen