Hur svårt är det att skriva testamente? – eller; Att få sin sista vilja genomförd som det var tänkt!

Vi som arbetar inom det familjerättsliga området, vet hur viktigt det är att de dokument som upprättas får den lydelse och betydelse som det är tänkt. En formulering som blir fel, eller kan feltolkas, kan få förödande konsekvenser för t ex en efterlevande make.

På Internet ser man erbjudanden om ”Billiga testamenten”, ”Gratismallar”, ”Testamente On-line” och ”Juridiskt rådgivning per telefon”. Ska man nappa på detta för att spara lite pengar? Ja – det bestämmer man naturligtvis själv och självklart beror det på hur komplext testamentet och önskemålen är, samt vilken kunskap man själv har vad gäller juridiken inom familjerättens område.

Många drar sig för den kostnad som det innebär att vända sig till en advokat eller jurist för att få hjälp med sina familjerättsliga dokument. Ja – det kan kosta en slant, men det kan i slutänden innebära att man också undviker bekymmer och större ekonomiska konsekvenser och att man säkerställer att fördelningen av kvarlåtenskapen blir som man har tänkt sig.

Oavsett vad man vill och hur mycket egendom man har, så vill man ju att det testamente som man skriver ska uttrycka just det som jag man själv har menat. Många faller nog för frestelsen att ordna med sitt testamente på ett enkelt, snabbt och billigt sätt. Men som man brukar säga; – Man får inte mer än vad man betalar för.

Går man till en advokat eller jurist och skriver sitt testamente så betalar man inte bara för dokumentet och dess innehåll, utan också för advokatens/juristens kompetens och kunskap. Man får möjlighet att diskutera olika lösningar samt för- och nackdelar med dem.

  • Vad vill jag?
  • Hur kan jag få det så som jag vill?
  • Är det överhuvudtaget möjligt att få det som jag vill fullt ut?
  • Vad är skillnaden på fri förfoganderätt och full äganderätt?
  • Ska det som ärvs efter mig vara enskild egendom? Varför? Vad blir konsekvensen?
  • Vad är ett legat och vad är ett universellt testamentsförordnande?
  • Vad händer om den jag vill ska ärva inte längre är i livet när jag går bort?

Dessa och många andra frågor kan man ställa vid en personlig konsultation. Något man inte kan få om man köper ett testamente via nätet.

Hos oss på Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB bokar vi alltid ett första möte med en advokat eller biträdande jurist och diskuterar hur just din situation ser ut; Vad har man som kan testamenteras? Vad finns som inte kan testamenteras? Finns det tidigare testamenten? Finns det egendom som är av särskild betydelse? Hur ser familjerelationerna och familjekonsultationer ut, och vad har man varit öppen med och diskuterat inom familjen? Finns det gemensamma barn och särkullbarn? Är man gift eller sambo? Förekomst av tidigare äktenskap, tidigare arv och gåvor? Vilket lands lag ska gälla? osv.

Det är många frågor som man behöver få svar på innan man kan bestämma hur testamentet ska utformas.

Efter första mötet gör advokaten/juristen ett förslag till testamente som du får titta på i lugn och ro.

Sedan bokas ytterligare ett möte där man går igenom utkastet till testamentet och där du får svar på dina frågor om formuleringar m.m. Ibland kan det behövas fler möten om det uppstår nya frågor och funderingar som du behöver göra nya överväganden kring.

När alla oklarheter är utredda och när du förstår vad testamentet innebär och vad det får för konsekvenser för dina efterlevande, först då är det dags att underteckna och få bevittnat testamentet.

Att skriva sitt testamente är för många en stor sak och som får stor betydelse för hur egendomen (kvarlåtenskapen) ska fördelas efter bortgången. Därför ska det inte slarvas när man skriver detta viktiga dokument.

Viktigt är också att någon gång då och då se över sitt testamente. Har saker och ting förändrats? Egendom sålts? Någon arvtagare avlidit? Då kan man behöva skriva om sitt testamente.

Avslutningsvis – Självklart ska man göra sina egna val och överväganden om vad ett testamente får kosta. Men att hasta igenom ett testamente kan få konsekvenser som man inte har tänkt sig. Än en gång; Man får inte mer än vad man betalar för!