Mobbning i arbetslivet är tillåtet

Om man har ”turen” att mobbas på någon av de i lagen uppräknade diskrimineringsgrunderna finns det möjlighet nå framgång i ett mobbingmål, men inte p.g.a. själva mobbingen utan p.g.a. att man kan visa att man är diskriminerad. Om man istället har oturen att vara ”en vanlig Svensson” som råkat hamna i skottgluggen för en eller flera mobbare så är inte chansen att vinna ett mål så stor.